KLIENDID MEIST

AS Meditsiinigrupp

Koolituse ülesehitus oli mõnusalt vaba ning kogu meie meeskond pidas koolitust väga põhjalikuks, huvitavaks ja inspireerivaks. Koolitaja Siim oli väga tasakaalukas ja siiras ning andis motivatsiooni edaspidi oma tervisekäitumises teha paremaid ja teadlikumaid valikuid. Suur-suur aitäh!

Tallinn CrossFit

Tallinn CrossFit meeskond, nii treenerid kui kliendid, jäid koolitusega väga rahule. Antud teema pakkus huvi paljudele ning inimesed mõtlesid aktiivselt kaasa ja tänu Siimu suurepärastele pedagoogilistele võimetele ja teadmistele, said ka kõik küsimused vastuse. Koolituse sisu oli lihtsasti jälgitav ja loogilise ülesehitusega, presentatsioon väga ladus ja kergesti kuulatav.

Toitumine ja sellega seonduvad müüdid ja reaalsus, kehakoostise muutumine seoses igapäevaharjumustega, selle teadvustamine ja kontrollimine on üksikud märksõnad teemadest, mida käsitleti. Kuna seltskond, kes koolitusel osales, on aktiivsed treenijad ja treenerid, oli teemaga veidi rohkem kursis, piisas etteantud kahest tunnist. Näha oli, et tegelikult oleks võinud Siim sellest veel tunde rääkida, anda praktilisi näpunäiteid, soovitusi ja arutleda veel keerukamate küsimuste üle, sest ta on oma ala ekspert ja hoolib inimeste tervisest.

Meie meeskond tänab Corpus Coachingut ja on kindlasti huvitatud edasistest koolitustest ja seminaridest, mida teete.

Eesti Jalgpalli Liit

Eesti Jalgpalli Liit tänab väga toreda loengu eest. Teema oli äärmiselt põnev ning koolitaja poolt väga huvitavalt ja arusaadavalt esitatud.  Saime uusi teadmisi toitumisest ning sellest tingitud keha toimimisest. Samuti tuli välja, et väikesed muutused igapäevastes tegemistes viivad suurte muutusteni tervises ning erinevate rangetel dieetidel võib olla hoopis negatiivne tulemus.

Saku Vallavalitsus

Aitäh!

Koolitus sujus hästi. Sisu oli arusaadav ning koolitaja poolt väga mõnusalt edasi antud. Kolleege oli kohal üle paarikümne ja usun, et nii mõnigi teadmine sai uue lähenemise ja arusaama.

Oluline on seda kõike tulevikus teada ja praktikas rakendada !

 

Aitäh veelkord!