Online coaching

coaching pilt_edited.jpg
  • Tulemuslik treening peab olema läbimõeldud, süstemaatiline ning eelkõige individuaalne. Individuaalsus seisneb mitte ainult harjutuste valikus vaid viisis, kuidas treeningkoormused ajas muutuvuad. Tavapärane treeningkava tihtipeale seda arvesse ei võta. Kuna inimesed on erinevad, siis on erinev ka nende koormustaluvus ning arengutempo. Selleks, et vältida läbipõlemist aga ka seisakut tuleb igale inimesele läheneda erinevalt.

  • Teenuse raames koostatakse kliendile treeningplaan, mida uuendatakse igal nädalal lähtuvalt sellest, kuidas treeningud on kulgenud. Samuti võetakse arvesse erinevad subjektiivsed näitajad, mida klient üles märgib ning videotagasiside sooritustest. Treeningnädalad moodustavad kokku tsükli, mille lõppedes on saavutatud uus tase kehalises võimekuses.

  • Teenuse eesmärk ongi pakkuda coahingut, misläbi mõtleb treener pidevalt kliendi eest. Lisaks on olemas pidev tugi ja garanteeritud tulemus.