top of page
Mn7t9Q5A_edited.jpg
Nimetu (960 × 1280 px) (1080 × 1350px) - 7.png

Kursuse moodulid:

Online juhendamise mõte ja ülesehitus

- Mis on online coaching ja kuidas seda rakendada?

Treeningkava koostamise põhimõtted

- Kuidas koostada kliendile individuaalne ja toimiv treeningplaan inimese kehamustrist lähtuvalt?

Sooritustehnika meisterlikkus
-Mida mõista termini "puhas tehnika" all? Mida pidada silmas tehnika õpetamisel ja juhendamisel, et saavutada parim stiimul lihaskasvuks?

Koormuste paika seadmine ja progressioon

-Kuidas leida kliendile distantsilt sobilikud koormused ning millist progresseerumise lähenemist rakendada?

Videoanalüüs ja subjektiivne tagasiside

- Kuidas veenduda, et klient treenib korrektse sooritustehnikaga ning millal on õige aeg koormust vähendada läbi mahalaadimise?

Kliendi leidmine ning oma teenuse hinnastamine

- Kuidas läheneda potentsiaalsele kliendile? Kuidas vormistada olemasolevat klienti online formaati? Mida võtta arvesse, et klient mõistaks teenuse väärtust ning vajalikkust?

bottom of page