top of page
Mn7t9Q5A_edited.jpg
koolitused-ettevõtetele-kollektiividele

Kursuse moodulid:

Online coaching'u mõte

- Kellele online coaching kasulik on ja kuidas see toimib?

Treeningkava koostamise põhimõtted

- Kuidas koostada kliendile individuaalne ja toimiv treeningplaan inimese kehamustrist lähtuvalt?

Koormused ja progressioon

-Kuidas leida kliendile distantsilt sobilikud koormused ning millist progresseerumise viisi rakendada?

Sooritustehnika meisterlikkus
-Mida mõista termini "puhas tehnika" all? Mida pidada silmas tehnika õpetamisel ja juhendamisel, et saavutada parim stiimul lihaskasvuks?

Videoanalüüs ja subjektiivne tagasiside

- Kuidas veenduda, et klient treenib korrektse sooritustehnikaga ning taastub õigeaegselt?

Kliendi leidmine ning oma teenuse hinnastamine

- Kuidas läheneda potentsiaalsele kliendile? Kuidas vormistada olemasolevat klienti online formaati? Mida võtta arvesse, et klient mõistaks teenuse väärtust ning vajalikkust?

bottom of page