top of page

Tervisealased koolitused ettevõtetele ja kollektiividele

"Toitumise mõju kehakoostisele"

 • Loeng on suunatud kõikidele inimestele, kes tunnevad huvi inimese kehakoostise ning selle korrektsiooni vastu. Ülekaalulisus on tänapäeva ühiskonnas aina enam esilekerkiv probleem, mille vastu võitlemiseks on vaja eelkõige teadlikkuse tõstmist, mitte imelahenduste otsimist. Tervislik toitumine ei pea olema piinarikas. Terve kehakoostise staatuse omamine toetab nii enesekindlust, enesehinnangut aga ka kognitiivset võimekust tõstes seeläbi inimese produktiivse tegevuse määra.

 

 • Sissejuhatavas osas antakse ülevaade inimkonna ajaloost, selle seosest inimese toitumisviisidega ning kuidas on kaasaja mõjul meie suhe toiduga oluliselt muutunud. Seejärel käsitletakse erinevaid punkte nagu keha rasvamassi vähendamine ja lihasmassi suurendamine, antakse ülevaade ning tegevusjuhised kehakoostise korrektsiooni läbiviimiseks.
   

 • Loengu teises pooles selgitatakse tõsiasja, miks kiireid lahendusi pole ning miks äärmuslikud toidupiirangud hoopistükis annavad vastupidise tulemuse soovitule.

"Jõutreeningu metoodikad"

Koolitused-ettevõtetele-ja-kollektiividele
 • Koolitusel käsitletakse erinevaid jõutreeningu vorme, mis põhinevad erinevatel töörežiimidel.

 • Kuidas erineb jõu treenimine lihashüpertroofia treenimisest ning kas neid saab ja on mõistlik arendada samaaegselt?  

 • Lisaks jõu ja hüpertroofia treenimisele käsitleme plahvatuse ning kiiruse treenimise põhimõtteid.

 • Räägime, millist rolli mängib treeningmaht ning kuidas seda määratleda, et ei tekiks läbipõlemist?

 • Vaatleme põhjuseid, miks ei ole mõistlik alati viimase piirini pingutada.

 • Käsitletakse algaja, kesktaseme ning edasijõudnute treeningutes progresseerumist koos soovituslike tegevuskavadega. 

 • Koolituse läbinud inimene on suuteline looma endale eesmärgistatud treeningplaani. 

"Treeningsõltuvus"

siim-kelner-koolitused-ettevõtetele.jpg
 • Räägime, kas tõepoolest treeningust saab sattuda sõltuvusse?
   

 • Kas treeningsõltuvusel on ainult negatiivsed mõjud või saab treeningsõltuvus olla ka positiivne?
   

 • Käsitleme probleeme, mida liigne treening endaga kaasa toob?
   

 • Räägime liigse treeningu põhjustest.
   

 • Vaatame, kuidas on liigne treenimine mõjutatud tänapäeva kultuurinormidest?
   

 • Analüüsime kaasaegset kehakuvandit ning räägime, millist rolli see meie treeningkäitumises mängib?

"Videomängudest pärisellu"

 • Loeng on suunatud eelkõige noorukitele, kes veedavad suure hulga oma vabast ajast arvuti- ja videomänge mängides.
   

 • Liigne aeg, mis veedetakse arvuti- ja videomänge mängides võib tekitada erinevaid probleeme seoses vähese liikumisaktiivsuse aga ka sotsiaalse elus ning karjääri loomises.
   

 • Loengus avatakse videomängude olemust ning nende ülesehituse põhimõtteid. Seejärel tuuakse paralleele reaalse eluga ning selgitatakse saavutusvajaduse olemust, mis esineb nii videomängudes kui ka reaalses elus.
   

 • Loengu eesmärk on panna mõtlema just neid noori, kes veedavad liiga palju aega videomänge mängides ning motiveerida neid hoopis rakendama samasuguseid jõupingutusi reaalses elus.

bottom of page