top of page
Mn7t9Q5A_edited.jpg
Taavi Metsma õpiväljundid

Koolituse moodulid:

Valu olemus ja neurofüsioloogia
- mõistete õpe nagu notsitseptsioon, tsentraalne sensitisatsioon, neurotagid, platseebo/notseebo, BPS valumudel, valu jaotamine tekkepõhjuse järgi notsitseptiivseks, neuropaatiliseks ja notsiplastiliseks.

Valu hindamine

- Kliiniliste ohumärkide ehk “punaste lippude” ära tundmine, valu komplekssuse kaardistamine, anamneesi võtmine, kroonilise valu tekkeriski ja liikumisega kaasnevate barjääride hindamine, hindamismeetodite tõenduspõhisus

Valuravi ja valualane õpe

Erinevate levinud sekkumiste tõenduspõhisus, kroonilise valuga kaasnevad liikumissoovitused ja suhtlusstrateegiad. Valu õpetamine kui sekkumisviis. Harjutuste roll valuravis.

Valu ja liikumine

Grupitöö ja praktikum harjutustel baseeruvatest teraapiatest ja harjutustega progresseerumisest krooniliste valu korral. Juhtumianalüüsid ja kokkuvõtted.

bottom of page