top of page
Mn7t9Q5A_edited.jpg
täiendkoolitused-treeneritele

Koolituse moodulid:

Teaduslik kirjaoskus
- Kuidas orienteeruda toitumisalases teaduskirjanduses?

Paindlik toitumine

- Millised on paindliku toitumise põhitõed? Kuidas ajastada ja kavandada realistlikku progressi? Energiadefitsiidi ja kaalukao eesmärgistamine.

Tegevuskava rakendamine
- Makrotoitainete suhte individualiseerimine. Toidukordade ajastamine ja jaotus päeva ja nädala lõikes (lineaarne ja mittelineaarne mudel). Kuidas tulla toime platoodega?

bottom of page