top of page
POSTER.png

Learning outcomes:

  • Goal setting - realistic progress projections & timeframes.

  • Targeting the appropriate energy surplus & rate of gain.

  • Individualizing macronutrient targets.

  • Meal timing & distribution through day/week.

  • Structuring bulking & cutting cycles.

Corpus Coaching

"Tõenduspõhine tervisekäitumine"

Corpusest lähemalt

"Meie eesmärk on inimeste terviseteadlikkuse tõstmine läbi lihtsate ja arusaadavate suuniste."

Koolitused-ettevõtetele-ja-kollektiividele

Tutvu meeskonnaga

Teenused

Siim Kelner

Siim Kelner

Siim Kelner

Siim Kelner

Siim-Kelner-Koolitused-ettevõtetele
Tervisealased koolitused ettevõtetele
siim-kelner-koolitused-ettevõtetele

Treenerite täiendkoolitused

Telefon

+372 55632211

Email 

Jälgi meid sotsiaalmeedias

  • Facebook - Corpus Coaching
  • Instagram - Corpus Coaching
bottom of page